Објавени огласи за вработување стручни кадри во центрите за социјална работа низ државата

Со цел да се зајакнат капацитетите на центрите за социјална работа во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика известува дека се објавени огласи за вработување социјални работници и друг неопходен стручен кадар во наведените ЦСР:

 

 1. Центaрoт за социјална работа во Скопје има распишано јавен оглас за 6 социјални работници;
 2. Центaрoт за социјална работа во Кратово има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;
 3. Центaрoт за социјална работа во Кавадарци има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;
 4. . Центaрoт за социјална работа во Куманово има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;
 5. Центaрoт за социјална работа во Радовиш има распишано јавен оглас за 1 социјален работник и за 1 педагог;
 6. Центaрoт за социјална работа во Штип има распишано јавен оглас за 1 социјален работник и за 1 психолог;
 7. Центaрoт за социјална работа во Тетово има распишано јавен оглас за 1педагог;
 8. Центaрoт за социјална работа во Гостивар има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;
 9. Центaрoт за социјална работа во Битола има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;
 10. Центaрoт за социјална работа во Струмица има распишано јавен оглас за 1 социјален работник и за 1 психолог;
 11. Центaрoт за социјална работа во Свети Николе има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;
 12. Центaрoт за социјална работа во Дебар има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;
 13. Центaрoт за социјална работа во Неготино има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;
 14. Центaрoт за социјална работа во Крива Паланка има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;
 15. Центaрoт за социјална работа во Делчево има распишано јавен оглас за 1 социјален работник.

 

Ова е првата фаза од планираните вработувања на вкупно 60 социјални работници во наредниот период.