Категорија: Македонија

Гори на Пелистер канадерите се на пат за Битола

Прочитај повеќе

Средба на премиерот Заев со претседателот на словенечкиот Парламент, Брглез

Прочитај повеќе

ВО БИТОЛА ЌЕ БИДЕ ПОСТАВЕН СПОМЕНИК НА ВОЈВОДАТА АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ

Прочитај повеќе

Офицерскиот дом ќе го добие сјајот што го заслужува

Прочитај повеќе

Известување од СВР Битола за гаѓање

Прочитај повеќе

Состанок за загадувањето на воздухот во РЕК Битола

Здружението За нас се работи соопшти дека одржаа состанок со генералниот директор на ЕЛЕМ, кој се одржа во просториите на РЕК – Битола, на кој присуствуваа претставници од неколку граѓански организации како и советници од општина Битола. Беа посочени сите видливи и реални проблеми и на секое прашање добивме конкретен одговор од страна на повиканите. Се донесоа следните заклучоци кои генералниот директор на ЕЛЕМ ги превзеде како обврска:

1. Веднаш по завршувањето на локалните избори ќе се распише јавен повик за решавање на одпепелувањето.

2. Хотелот Молика кој е во сопственост на ЕЛЕМ веднаш по проценка на состојбата во која се наоѓа ќе се премине во санација на прочистителната станица.

3. Ќе се отвори прашањето за потикнување на индивидуалното користење на обновливи извори на енергија и примена на двонасочни броила.

Што се однесува до долгорочните мерки и решенија договорено е целосно да се скенира ситуацијата и да се добие јасна слика за досегашното работење и неправилностите во истото.

Од наша страна беа посочени и проблеми кои директно ги засегаат вработените во РЕК Битола, како што се несоодветниот транспорт, соодветна ХТЗ опрема па дури и несоодветната исхрана.

Добивме ветување дека и овие наши барања ќе се реализираат веднаш со почетокот на новата календарска година.

На крајот посочивме дека жителите на Битола и другите општини околу РЕК во догледно време мора да добијат дополнителни бенефиции, како директни така и индиректни (субвенционирана електрична енергија, прехранбени продукти и инвестиции во спортот и развој на животната средина).

Цела оваа постапка ќе биде под надзор од двајца членови од денешната група како целата постапка би била потранспарентна.